phpRS

Dnešní datum: 28. 10. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |    

  Hlavní menu
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Download
 • Weblinks
 • Ankety
 • TOP 15
 • Personalizace
 • Roz?ířené vyhledávání

 •   Vyhledávání

  Hledej
  v nanotechnologiích!    Informace
  NanoTech
  svět lidí z molekul
  Copyright
  Michal Václavík, 2004

  Nanotechnologie a architektura
  Vydáno dne 19. 03. 2004 (36195 přečtení)

  ~ 1500 slov
  Jaké mo?nosti skýtá nanotechnolgie pro architekturu? Zdánlivě dva velmi vzdálené obory, ale přesto... Nanotechnologie vskutku ovlivní prakticky ka?dý obor, architekturu nevyjímaje. Kdo nemá vize rád, a? tento článek nečte.

  Budovy roztodivných tvarů a rozměrů. Některé se dokonce pomalu pohybují. Některé plují po obloze v prostoru. Spousty jiných stojí na svých místech a jsou do sebe vzájemně propletené. Některé vypadají jako květiny a jiné jako shluk kapek spojujících se do mohutného vodotrysku a sem tam je mo?né nalézt klasickou krabicovitou stavbu a? ji? bohatě zdobenou nebo bly?tící se zdáním skla a kovu. To je jen nostalgická vzpomínka nějakého architekta... Ve stále rychle měnícím se městě se neztratím jen díky moderním komunikačním prostředkům. Nebo? budova, která byla je?tě včera zeleným ?estistěnem je dnes chobotnicí otočenou vzhůru nohama, její? chapadla trčí do nebe. Budovy mění svůj vzhled doslova před očima. Některé hrají slo?ité divadlo ve víru reklamní kampaně. Některé budovy provádějí kouzla se světlem a díky atomárně jemné fasádě různě rozptylují světlo a difrakcí jej tří?tí v milióny barev duhy. Některé části fasády se periodicky mění v příjemném rytmu jakoby bubnů a difrakční obrazce tancují po budově jako ten nejkrásněj?í ohňostroj. Spousta budov v centu města chce na sebe upoutat pozornost.

  Budovy jsou protkány senzory a sna?í se na ka?dém kroku vyjít v?emo?ně vstříc svým u?ivatelům. Sna?í se upravovat teplotu, vlhkost, osvětlení je?tě dříve ne? si uvědomíte, ?e je vám vedro nebo jste příli? oslněni či ?patně vidíte na čtení. Budova sama přizpůsobí osvětlení co do tónu barvy i jasu dle va?eho profilu. Tak jak to máte rádi a jak jste zvyklí. Samozřejmě máte mo?nost toto nastavení jakkoliv a kdykoliv měnit, jak se vám zlíbí, přičem? budova takové změny dobře sleduje a ovlivňuje to nastavení va?eho profilu. Kdy? si uprdnete, tak se onen plyn odsaje mikrokanálky ve stěně. Budova lokalizuje prd a přesně ví, které mikrokanálky a jak hodně mají sát a jiné tryskat čerstvý vzduch a to tak, aby nevznikl v místnosti vítr ani vánek, pokud jej zrovna nechcete, ale přitom do?lo k časově optimálnímu odčerpání onoho plynu, který pak budova podrobně analyzuje a hlídá tak va?e zdraví.

  Jedním z prvních plodů nanotechnolgie budou pokročilej?í materiály. Materiály, které budou mít Youngův modul několikanásobně vět?í, ne? dne?ní moderní stavební materiály. Takové materiály umo?ní nová geometrická ře?ení, která předtím nebyla mo?ná. Otevírají se tak ?ir?í mo?nosti. Architekt nebude svázán pevností stavebních materiálů a dočkáme se naprosto nových a originálních staveb. Kreativitě a fantazii bude moci být více pu?těna uzda a dojde k odpoutání se od klasické krabicovité architektury.

  Budovy budou obsahovat stále vět?í mno?ství integrovaných senzorů, které umo?ní úpravu parametrů (teplota, vlhkost, mikroproudění vzduchu, prachové částice, koncentrace iontů, koncentrace relaxačních a léčivých látek, vůní, síly a barvy osvětlení, rozlo?ení osvětlení, ve kterých částech místnosti více a kde méně dle časového nebo jiného profilu, barvy a transparentnost stěn, jejich tepelně izolační a vodivé vlastnosti... atd.) V?echny věci mají svůj miniaturní radiový identifikační čip, a tak je nikdy neztratíte (nebo pokud je ztratíte s pomocí informačního systému na svém komunikátoru je zase rychle najdete, pokud ztratíte komunikátor, pak najdete na pracovní stanici nebo libovolném terminálu a nebo se prostě domluvíte se zdí.. viz ní?e:). Automatická detekce a přesná lokalizace po?áru s aktivovatelnými mechanizmy na jeho ha?ení, detekce virů, bakterií, zkrátka nemocí a jejich odstranění (odstranění přena?ečů a? ji? vzduchem či vodou prostřednictvím inteligentních filtrů), detekce kriminality, její logování a boj s ní, signalizace bezpečnostním slo?kám, telefonování bez telefonu (stěny mají u?i, představte si budovu, která má v?ude senzory, pokud půjdete po chodbě podél stěny, stále se nacházíte blízko senzorů, kterých jsou ve zdi miliony a které mohou poslouchat, co říkáte, a toto přená?et kamkoliv na světě a zároveň reprodukovat audio z odkudkoliv, tj. reproduktor jakoby ?el po chodbě s námi. To samé platí pro video. Jdu po chodbě a řeknu: chci mluvit s Pepikem, systém ví kdo jsem, proto?e senzory mne dle pachu, stylu chůze, hlasu, podoby a dal?ích atributů identifikovaly a autentizovaly, zároveň vědí, koho na světě mám v telefonním seznamu ulo?eného pod nickem Pepik, a tak se lokalizuje Pepik. Pepik je zrovna na ulici, a tak se k němu nejbli??í povrch kusu zdi rozkmitá tak, ?e se kolem jeho hlavy vytvoří akustické pole, a tak mne dobře usly?í a přitom lidé vzdálení několik desítek centimetrů od něj hovor nesly?í (podobné systémy se ji? zkou?ejí, pou?ívá se při nich hyperzvuk, tj. zvuk o velmi velké frekvenci, takových signálů (zvuků) se pou?ije více a jejich slo?ením se vytvoří zvuk o sly?itelných kmitočtech pouze v malé lokální oblasti). Mů?eme se s Pepikem bavit a chodit prakticky kdekoliv a nepotřebujeme ani telefon a hlas přitom mů?e být je?tě jasněj?í ne? kdybych s ním přímo hovořil, nebo? podmínky příjmu se mohou na rozdíl od bě?ných podmínek rozhovoru je?tě idealizovat (Pepikův chraplot je mo?né v případě volby odfiltrovat, navrch Pepik často mluví dost potichu a já si ho mů?u pustit více nahlas).

  Obdobným způsobem lze vytvořit nejen akustické, ale i optické pole. Mohu tak stát ve své kanceláři a na pokyn se změní stěny v prostorovou scenérii vrcholků hor. Sly?ím ?evelit vzduch a chladivý vánek skutečně ovívá mé u?ní boltce nebo? vzduch proudí skrz mikrokanálky ve stěnách, které zároveň produkují světelné a akustické vlny, tak aby v místnosti bylo vytvořeno světelné, akustické, tepelné a větrné pole přesně stejné, jaké zaznamenaly miliardy ve vzduchu se volně vzná?ejících nanorobotů na vrcholku K6-tky.

  V kanceláři nemám ?ádný lustr ani svítidlo, nebo? světlo vychází ze stěn a to v místech, kde se mi to zrovna hodí. Kdy? si sednu v rohu do křesla, pak vychází světlo z rohu u stropu nad křeslem, abych dobře viděl na četbu. Pokud si řeknu o audio, světlo se utlumí a více rozptýlí. Řeknu barevná hudba a světlo se mění podle hudby, jeho barvy a jas se mění v závislosti na změnách hudby. Různě barevná prasátka tančí po stěnách. Řeknu klip a k hudbě se na stěnách promítá klip. Letím ulicemi a míjím tančící fasády domů. Proplétám se mezi vzná?edly a ve v?em tom pohybu je zakletý jakýsi skrytý řád, jakýsi rytmus. Aha, je to rytmus hudby, v?dy? je to prostorový videoklip.

  Kdy? chci změnit profil řeknu jen profil osvětlení a předpa?ím a otevřenou dlaní směřuji světelné prasátko tam kde ho chci mít. Připa?ováním dlaně k tělu či vzdalováním měním jas a sevřením dlaně velikost prasátka od malé jasné tečky co? je pěst v plně rozptýlené světlo po v?ech stěnách, co? je zcela otevřená dlaň. Natáčením druhé ruky či přes hlasový interface měním barvy a jejich sytost. Často si hraji se světly. Baví mne jak po stěnách běhají světelná prasátka tam, kam nastavím ruku. Někdy v rytmu hudby svírám a rozevírám dlaně a světlo se rozletí z bodu po v?ech stěnách a pak zpátky do puntíku v rytmu melodie. Připadám si pak jako světelný dirigent.

  Takto si mohu nadefinovat i více světel. V lo?nici jsem si takto sestavil vlastní souhvězdí, na jeho? okraji je malá kulová hvězdokupa a skoro v rohu jsem to okořenil planetární mlhovinkou. Prsty mohu kulovou mlhovinu jakoby prohrábnout a ona se roztančí jako hejno světlu?ek. Ráno mi na východní zdi začne vycházet slunce a svými teplými paprsky mne probudí do nového dne.

  Nové materiály zcela změní ?ivotní návyky. V?ude budou automatické bezhlučné dveře, které nebudou zabírat prakticky ?ádné místo. Nebude nutné čistit si zuby, nebo? je budou neustále čistit a udr?ovat nanoroboti. Vzniknou pokročilej?í metody či?tění nádobí. Budovy budou vybaveny automatickými úklidovými systémy, které budou stále udr?ovat bezpečné podmínky před přírodními i umělými nanostroji.

  Budovy vznikly coby útoči?tě před nepohodou počasí a před nepřáteli. Pokročilá nanotechnologie bude schopna vybavit lidské tělo takovým oděvem, ?e z praktického hlediska ji? nebudou mít budovy ?ádné opodstatnění na existenci. Hi-nanotech oblečení bude měnit vzhled a vlastnosti dle přání. V takovém oblečení vám nikdy nebude vedro ani zima. Samo se čistí a opravuje. Chrání před jakýmikoliv povětrnostními vlivy (s některými modely se mů?ete klidně vydat i na procházku v kosmu či na Měsíci). Chrání před predátory, jak makroskopickými tak i mikroskopickými. Umo?ňuje komunikovat s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Poskytuje jakékoliv komunikační prostředky (audio, video, hmat, teplota, aroma a ve velmi pokročilých modelech i pocitové a psycho - přenos modelů synaptických spojení mozku a jejich konverze, nebo? a? se to zdá ?ílené, je to tak, ?e stejně jako máme ka?dý jiné papily na koncích prstů, máme ka?dý i jiné kódování v mozku, tak?e hacknout někomu mozek nebude zas taková legrace ;). Některé modely oděvu doká?í i z okolních látek (atmosféra, prach) syntetizovat pro svého u?ivatele i potraviny. Do kapsy dáte ?utr a za chvíli vyndáte PDA, kdy? ho budete zrovna chtít nebo potřebovat (i kdy? nechápu na co by vám v takovém obleku bylo, va?e sluneční brýle doká?í promítat na sítnici obou očí prostorový ?irokoúhlý cyberprostor a pokud vám nevadí přímé napojení mozku, pak jistě máte konektor na spojové pole, které zaji??uje přímý interface do mozku nebo maserového kulicha :-) Na co pak budou budovy?

  Ztratí architekti práci?
  Myslím, ?e nikoliv. Budovy přetrvají, a? ji? z čisté setrvačnosti či nostalgie, ale předev?ím pak jako?to prostředek osobní či společenské expresse. V architektuře lze vyjádřit my?lenky, originální nápady a nálady. Architekturou lze opěvovat i zatracovat. Je to umělecký nástroj a jako takový přetrvá i diamantový věk. Naopak její mo?nosti jako?to uměleckého média je?tě vzrostou.
  Pozn.: pro osvětlení pojmu maserového kulicha (zde se nejedná o kulicha svalnatého borce, který vám namasíruje záda), maser [čti mejzr] je mikrovlnná obdoba laseru (nějaký týpci to pou?ívali při experimentech, ve kterých byla stimulována různá mozková centra)


  ( Celý článek! | Autor: Michal Václavík | Počet komentářů: 542 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

    Anketa
  Samoreplikující se stroj bude vyroben

  do 10-ti let 
   (1856 hl.)
  do 20-ti let 
   (1463 hl.)
  do 50-ti let 
   (1429 hl.)
  nikdy 
   (1805 hl.)

  Celkem hlasovalo: 6553


    Kalendář
  <<  Říjen  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031 

  Reklama serveru www.wz.cz. Děkuji za poskytnutí prostoru pro nanotechnologie.

  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.