Stanu se menší a ještě menší

Autor: Michal Václavík (gofi@email.cz), Téma: Nanocivilizace
Vydáno dne 15. 06. 2004 (4215 přečtení)
~ 1700 slov
Mnoho desetiletí pátrají obří radioteleskopy po cizích signálech z vesmíru. Stále dokonalejší dalekohledy a měřicí aparatury nezaznamenávají žádnou mimozemskou činnost ani komunikaci. Proč?

Fakt, že nezaznamenáváme žádné signály pramenící z komunikační a astroinženýrské činnosti mimozemšťanů je vskutku zajímavý a není snadné na něj najít odpověď. Na síti se mi podařilo narazit na čtyři vysvětlení:


1. vznik inteligentního života je krajně nepravděpodobný, a proto jsme ve viditelném vesmíru sami

2. existence inteligentního života trvá jen velmi krátce, neboť velmi brzy sám sebe zahubí (pak je ale poněkud nadnesené o něm říkat, že je inteligentní ;-) v důsledku velmi krátké existence inteligentního života se civilizace většinou navzájem míjejí v obrovských časových prostorách existence vesmíru

3. všude kolem nás to překypuje mimozemským životem, jen jej nejsme schopni zachytit, neboť veškeré záření (informace), které k nám letí z okolního vesmíru je Velkou Galaktickou Radou transformováno tak, abychom nebyli rušeni v prvotních fázích vývoje

4. žijeme v počítačové simulaci a borci, co nás simulují, nedostali dostatečně velký rozpočet, aby nasimulovali také pár mimozemských civilizací, a tak nás krmí jen reliktním zářením a kvasarama :-)

Několik týdnů po napsání článku href kde jsou hranice mne napadlo zcela logické vysvětlení. Všechny rozvinuté civilizace vede přirozený vývoj ke zmenšování svých celkových rozměrů, aby mohly běžet rychleji.

Pro civilizaci, která nemá ustrnout a dále se vyvíjet ve stále se zrychlujícím tempu je zmenšování rozměrů za stávajících fyzikálních zákonů jediným východiskem.

Proto jsou nejrozvinutější civilizace ty nejmenší. Za hranicí uploadingu, tj. ve chvíli, kdy civilizace zvládne změnu substrátu, na kterém běží jedinci, kteří ji tvoří, začne éra zmenšování rozměrů. Načrtněme si, jak by mohl vypadat další vývoj i naší civilizace.

Vzájemná konkurence tlačí firmy ke stále většímu tempu vývoje. Rychlejší vyhrává, a tak obchodníci prodávají produkty, které nejen že ještě nejsou vyrobené, ale ani zcela vyvinuté. Zodpovědní lidé pracují dnem i nocí i o víkendech a svátcích, aby stihli termíny. Jak moc by si každý z těchto lidí přál mít alespoň o trochu více času. Podmínky jsou však zatím prakticky rovné, neboť každý má k dispozici přesně 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Nikdo ani o minutu méně či více. Vítězství tedy závisí pouze na výkonnosti klíčových pracovníků a celého týmu, který vedou. Ve chvíli, kdy budou výkony počítačů natolik vysoké, že budou schopny za rozumnou cenu simulovat činnost mozku klíčového pracovníka rychleji než jeho biologický substrát, pak v důsledku konkurenčního boje firmy ihned sáhnou po tomto řešení. Firmy, které tak neučiní velmi rychle přijdou o zakázky, protože budou pomalejší a zkrachují. Mezi přeživšími firmami bude vyvíjen tlak na další zvyšování rychlosti. Uvědomme si však důsledky uploadingu. Pokud by v období rozvinuté nanotechnologie nanoboti nahradili každičký neuron v mozku elektronickým či optoprvkem s naprosto stejnou informační funkcí původního neuronu, pak bude mít takto upravený mozek zhruba stejné rozměry, ale díky faktu, že nervový vzruch se šíří maximálně rychlostí 125 m/s a světelný signál ve vlnovodu více jak miliónkrát rychleji, byl by takový mozek miliónkrát rychlejší.

Vemte si telefon a zavolejte do Austrálie. Během hovoru se snažte vypozorovat zpoždění. Dnes již půjde většina hovoru podmořským kabelem z optických vláken a zpoždění bude několik setin vteřiny. Budete se bavit s člověkem na druhém geografickém konci naší civilizace a zpoždění bude téměř neznatelné, natož aby činilo nějaký problém. Představte si ale, že váš mozek běží miliónkrát rychleji. Subjektivně se vám bude zdát zpoždění několika setin vteřiny miliónkrát delší, tj. prakticky jeden den.

V posledních letech se hodně programátorské a i jiné vývojové činnosti přemísťuje z USA do Indie a Číny. Dnešní tempo vývoje něco takového umožňuje a více nakoupených lidských zdrojů (tj. více výkonu) za daný peníz to přímo vyžaduje. V době po zvládnutí uploadingu něco takového nebude možné. Představte si, že by jste na každou reakci z druhé strany od partnera čekali celý den (den a noc). To je jako by jste se dnes snažili svěřit práci firmě, která sídlí někde daleko za Jupiterem.

Ve chvíli, kdy začne docházet k hromadnému uploadingu a společnost poběží stále rychleji, budou hrát geografické vzdálenosti stále větší úlohu. Dnes umožňuje internet sjednotit celý svět a je téměř jedno, kde máte server umístěný. V době rozvinuté nanotechnologie a uploadingu to již jedno nebude. Svět se zprvu rozpadne do několika víceméně ještě distribuovaných center, která se budou čím dál tím více zahušťovat a geograficky zmenšovat. Některá se sloučí, a tak vznikne jedna, ale pravděpodobněji několik singularit. V rámci center bude díky stálému konkurenčnímu tlaku růst potřeba ještě vyššího výkonu. Neboť vyhrává ten, kdo běží nejrychleji. Jelikož se v obvodech bude používat k přenosu informace světlo a to se pohybuje nejrychleji, bude jedinou možností jak ještě více zvýšit rychlost, zmenšování celkových rozměrů.

Pokud nahradíme nanoelektronické prvky postavené z atomů, které věrně simulují miliónkrát rychleji činnost biologických neuronů, nukleárními prvky z nukleonů a elektrony nahradíme piony, získáme opět zhruba miliónkrát rychlejší substrát. Na nukleárním substrátu již poběžíme zhruba biliónkrát rychleji než nyní (a mozek bude na objem zabírat triliónkrát méně místa), tj. subjektivní odezva na haló z evropského centra přijde z Ameriky za tisíc let! Evropská a americká civilizace bude od sebe subjektivně časově tak vzdálená, jako by nám byla dnes vzdálená mimozemská civilizace, která by byla 1000 světelných let daleko od nás!

Z toho je zřejmé, že s tím jak poroste výkon, budou se jednotlivá centra od sebe stále více vzdalovat a izolovat. Centra, která se geograficky nesloučí v několika prvních desetiletích po možnosti uploadingu, se již v budoucnu nikdy nespojí a půjdou si svou vlastní cestou vstříc své singularitě.

A proto je nemůžeme vidět ani slyšet. Ty nejrozvinutější civilizace ve vesmíru jsou menší než atom a za dobu rozpadu nějakého kaonu či rezonance jsou schopny vývojově urazit pro nás nepředstavitelnou informační vzdálenost.

Přežívá jen ten nejrychlejší a nejrychlejší je ten nejmenší. Budou z nás trpaslíci.