Prodejte své drahé kamení

Autor: Michal Václavík (gofi@email.cz), Téma: Společnost
Vydáno dne 27. 12. 2003 (4681 přečtení)
~720 slov
Jedna z prvních nanotechnologických aplikací bude výroba diamantů. Civilizace vstoupí z věku křemíkového do diamantového. Levná atomárně přesná výroba umo?ní konstrukci materiálů dle přání. Pomalu se rozhlí?ejte komu střelíte své brilianty.

Máte doma diamanty, brilianty a safíry? V posledních letech se investice do drahého kamení vyplácela. V nejbli??ích pěti letech by tento trend mohl je?tě přetrvávat. S blí?ícím se nástupem nanotechnologických aplikací v?ak dojde postupně k výprodeji drahého kamení, proto?e jedna z prvních aplikací nanotechnologie bude výroba netradičních materiálů. Ve chvíli, kdy budou techniky pro manipulaci s hmotou na atomární úrovni, dojde k jejich rychlé aplikaci v průmyslu, nebo? tyto trendy budou hnány konkurenčním bojem rychle kupředu. S první vlnou nanotechnologií se hovoří často o diamantovém věku. Nyní máme věk křemíkový a diamantový věk je dle v?ech indicií otázkou pouhých dvou a? tří dekád.

Stačí se podívat na přední nanotechnologické weby, na to, čím se zabývají přední univerzity, laboratoře a nad čím si lámou hlavu nově vzniknuv?í instituce. Letos na podzim schválil americký kongres investice do nanotechnologií ve vý?i 3,7 miliardy dolarů. Tato obrovská suma bude dál akcelerovat vývoj v této oblasti. Ji? dnes se objevují první aplikace vyu?ívající uhlíkových struktur - nanotrubiček. Nanotrubky mají velice dobré mechanické, ale i elektrické vlastnosti. Z nanotrubiček se vyvíjejí displeje, nové kompozity, které jsou natolik pevné, ?e umo?ní realizaci i takové my?lenky, jakou je vesmírný výtah (lano natolik pevné, ?e vydr?í vlastní tíhu, kdy? bude nata?eno z vesmíru z obě?né dráhy na povrch Země, po tomto lanu budou jezdit výtahy do vesmíru).

Vývoj jde stále kupředu a zrychluje se. Mnoho firem pracuje na nových materiálech a na mikroelektronických manipulátorech (MEMS) a na nanostrojích, které by umo?nily syntézu prakticky čehokoliv s atomární přesností. Firma Nanotitan vytvořila první jazyk pro popis nanostrojů a pan Helfrich z Nano-Hive poskytuje simulátor chování atomárních struktur s počtem atomů 10e4 a? 10e7. Tyto nástroje dále urychlují vývoj v oblasti nebo? nanotechnologie se tak dostávají ven z laboratoří ze základního výzkumu a začínají pronikat do aplikované vědy a průmyslu. Prostřednictvím softwarů, které si ka?dý mů?e stáhnout na stránkách těchto firem, se mů?e ka?dý pustit do projektování nanostrojů. Mno?ství lidí, které v této oblasti tak narůstá velkou rychlostí, dále posouvá celý obor kupředu.

Jednou z prvních materiálových aplikací bude právě výroba diamantu. Proč právě diamantu? Nebo? diamant má velice zajímavé vlastnosti a je tak velice přita?livým materiálem pro mnoho oborů. Navíc jeho projekce je jednoduchá.

Dokonce u? existují koncepty výroby makroskopických mno?ství diamantu. Pan Chris Phoenix ve své velice pěkně zpracované studii na téma nanotovárny rozebírá celý proces výroby makroobjektů. Přičem? je zcela nad slunce jasněj?í, ?e postavit atom po atomu pěkný kus diamantu bude podstatně snadněj?í ne? postavit třeba takovou mandarinku, co? je nesmírně komplexní objekt. Diamant není nic jiného ne? krystalová struktura pravidelně uspořádaných atomů uhlíku. To je nakonec grafit nebo kus brikety také, ale čím se li?í diamant od brikety? V diamantu jsou mezi uhlíkovými atomy kovalentní vazby. Nějaký pán z Japonska ukázal, ?e pokud máme povrch uhlíkového krystalu, chcete-li diamantu, pěkně vyči?těný od plynů (zpravidla bávají na vněj?ích atomech uhlíku navázány atomy vodíku). Tak?e pokud k povrchu nezakončeného diamantového krystalu přitlačíme druhou takovouto stěnu diamantového krystalu, stačí tlak pouhých 8 GPa na vytvoření kovalentních vazeb. Dále je teoreticky zpracován koncept tzv. zipu, kdy stačí tento tlak aplikovat pouze na jednu stranu krystalu a pokud se jedna strana spojí a obě plochy obou krystalů jsou nezakončené vodíkovými atomy, tak takto vzniknuv?í vazba má pevnost vět?í ne? 20 GPa a tlačí sousední atomy k sobě, ?e i ty vytvářejí kovalentní vazby. Takto se vazby vytvářejí mezi oběma krystaly podél celé plochy. ?íří se z jedné strany krystalu na druhou. Kovalentními vazbami se tak oba krystaly k sobe zazipnou a vytvoří jeden jediný krystal. Podmínkou zipu je naprosto čistý nezakončený povrch obou krystalů a naprosto pravidelná krystalová mří?, tj. oba krystaly bez dislokací.

Prostřednictvím nanomanipulátorů se vyrobí bloky o velkosti 200 nm, které se dále spojují do vět?ích celků, a? vznikne diamantový krystal o potřebné velikosti. Nanobloky se vyrábí paralelně, a tak je zaji?těna vysoká rychlost výroby. Předpokládá se, ?e nanofrabrika o rozměrech dne?ního stolního počítače vyrobí diamant velký jako pěst během několika hodin.

Pokud máte tedy jmění svého rodu ulo?ené v drahém kamení, doporučuji postupně začít přelévat kapitál do jiných oblastí. Přesto?e v posledních letech drahé kovy a kamení rostou, proto?e v?dy byly jistotou. V horizontu dvaceti a? třiceti let se jejich hodnota výrazně změní. Představte si cenu diamantu jako součet ceny brikety a brambory, tj. diamant bude za pakatel, co? změní přístup jeho vyu?ívání. Začne se v?ude mnohem více pou?ívat jeho vlastností. Předpokládá se jeho vyu?ití i ve stavebnictví.

Prodejte své drahé kamení.