Prodejte své drahé kamení

Autor: Michal Václavík (gofi@email.cz), Téma: Společnost
Vydáno dne 27. 12. 2003 (4535 přečtení)
~720 slov
Jedna z prvních nanotechnologických aplikací bude výroba diamantů. Civilizace vstoupí z věku křemíkového do diamantového. Levná atomárně přesná výroba umožní konstrukci materiálů dle přání. Pomalu se rozhlížejte komu střelíte své brilianty.

Máte doma diamanty, brilianty a safíry? V posledních letech se investice do drahého kamení vyplácela. V nejbližších pěti letech by tento trend mohl ještě přetrvávat. S blížícím se nástupem nanotechnologických aplikací však dojde postupně k výprodeji drahého kamení, protože jedna z prvních aplikací nanotechnologie bude výroba netradičních materiálů. Ve chvíli, kdy budou techniky pro manipulaci s hmotou na atomární úrovni, dojde k jejich rychlé aplikaci v průmyslu, neboť tyto trendy budou hnány konkurenčním bojem rychle kupředu. S první vlnou nanotechnologií se hovoří často o diamantovém věku. Nyní máme věk křemíkový a diamantový věk je dle všech indicií otázkou pouhých dvou až tří dekád.

Stačí se podívat na přední nanotechnologické weby, na to, čím se zabývají přední univerzity, laboratoře a nad čím si lámou hlavu nově vzniknuvší instituce. Letos na podzim schválil americký kongres investice do nanotechnologií ve výši 3,7 miliardy dolarů. Tato obrovská suma bude dál akcelerovat vývoj v této oblasti. Již dnes se objevují první aplikace využívající uhlíkových struktur - nanotrubiček. Nanotrubky mají velice dobré mechanické, ale i elektrické vlastnosti. Z nanotrubiček se vyvíjejí displeje, nové kompozity, které jsou natolik pevné, že umožní realizaci i takové myšlenky, jakou je vesmírný výtah (lano natolik pevné, že vydrží vlastní tíhu, když bude nataženo z vesmíru z oběžné dráhy na povrch Země, po tomto lanu budou jezdit výtahy do vesmíru).

Vývoj jde stále kupředu a zrychluje se. Mnoho firem pracuje na nových materiálech a na mikroelektronických manipulátorech (MEMS) a na nanostrojích, které by umožnily syntézu prakticky čehokoliv s atomární přesností. Firma Nanotitan vytvořila první jazyk pro popis nanostrojů a pan Helfrich z Nano-Hive poskytuje simulátor chování atomárních struktur s počtem atomů 10e4 až 10e7. Tyto nástroje dále urychlují vývoj v oblasti neboť nanotechnologie se tak dostávají ven z laboratoří ze základního výzkumu a začínají pronikat do aplikované vědy a průmyslu. Prostřednictvím softwarů, které si každý může stáhnout na stránkách těchto firem, se může každý pustit do projektování nanostrojů. Množství lidí, které v této oblasti tak narůstá velkou rychlostí, dále posouvá celý obor kupředu.

Jednou z prvních materiálových aplikací bude právě výroba diamantu. Proč právě diamantu? Neboť diamant má velice zajímavé vlastnosti a je tak velice přitažlivým materiálem pro mnoho oborů. Navíc jeho projekce je jednoduchá.

Dokonce už existují koncepty výroby makroskopických množství diamantu. Pan Chris Phoenix ve své velice pěkně zpracované studii na téma nanotovárny rozebírá celý proces výroby makroobjektů. Přičemž je zcela nad slunce jasnější, že postavit atom po atomu pěkný kus diamantu bude podstatně snadnější než postavit třeba takovou mandarinku, což je nesmírně komplexní objekt. Diamant není nic jiného než krystalová struktura pravidelně uspořádaných atomů uhlíku. To je nakonec grafit nebo kus brikety také, ale čím se liší diamant od brikety? V diamantu jsou mezi uhlíkovými atomy kovalentní vazby. Nějaký pán z Japonska ukázal, že pokud máme povrch uhlíkového krystalu, chcete-li diamantu, pěkně vyčištěný od plynů (zpravidla bávají na vnějších atomech uhlíku navázány atomy vodíku). Takže pokud k povrchu nezakončeného diamantového krystalu přitlačíme druhou takovouto stěnu diamantového krystalu, stačí tlak pouhých 8 GPa na vytvoření kovalentních vazeb. Dále je teoreticky zpracován koncept tzv. zipu, kdy stačí tento tlak aplikovat pouze na jednu stranu krystalu a pokud se jedna strana spojí a obě plochy obou krystalů jsou nezakončené vodíkovými atomy, tak takto vzniknuvší vazba má pevnost větší než 20 GPa a tlačí sousední atomy k sobě, že i ty vytvářejí kovalentní vazby. Takto se vazby vytvářejí mezi oběma krystaly podél celé plochy. Šíří se z jedné strany krystalu na druhou. Kovalentními vazbami se tak oba krystaly k sobe zazipnou a vytvoří jeden jediný krystal. Podmínkou zipu je naprosto čistý nezakončený povrch obou krystalů a naprosto pravidelná krystalová mříž, tj. oba krystaly bez dislokací.

Prostřednictvím nanomanipulátorů se vyrobí bloky o velkosti 200 nm, které se dále spojují do větších celků, až vznikne diamantový krystal o potřebné velikosti. Nanobloky se vyrábí paralelně, a tak je zajištěna vysoká rychlost výroby. Předpokládá se, že nanofrabrika o rozměrech dnešního stolního počítače vyrobí diamant velký jako pěst během několika hodin.

Pokud máte tedy jmění svého rodu uložené v drahém kamení, doporučuji postupně začít přelévat kapitál do jiných oblastí. Přestože v posledních letech drahé kovy a kamení rostou, protože vždy byly jistotou. V horizontu dvaceti až třiceti let se jejich hodnota výrazně změní. Představte si cenu diamantu jako součet ceny brikety a brambory, tj. diamant bude za pakatel, což změní přístup jeho využívání. Začne se všude mnohem více používat jeho vlastností. Předpokládá se jeho využití i ve stavebnictví.

Prodejte své drahé kamení.